ทางตัน...

posted on 22 Mar 2011 00:20 by mhanoiz
เมื่อชีวิตเริ่มต้นออกเดินทาง 
ทุกคนต่างมีจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต่างกัน 
บ้างมีจุดหมายร่วมกัน .. บ้างแตกต่าง 
แต่แน่นอน ทุกคนมีเส้นทางชีวิตเป็นของตัวเอง 
 
ขณะเดินทางไปยังเป้าหมายเหล่านั้น 
อาจไม่มีทางเดินใดที่เรียบหรูไปได้ตลอด 
บ้างขรุขระ มีขวากหนาม มีขอนไม้ มีต้นหญ้ารกบดบัง 
และบางทางอาจเป็น..."ทางตัน" 
แน่นอน---คนส่วนมากเปลี่ยนเส้นทางเพื่อไม่ให้เสียเวลา 
 
น้อยคนที่จะยอมเสียเวลาเดินต่อไปยังทางตันเส้นนั้น 
แต่หากไม่ลองก้าวต่อ...
ไม่ลองเสียบางอย่าง อาจไม่ได้พบกับบางสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้
ทั้งๆที่รู้ว่าข้างหน้าเป็นทางตัน คนที่เลือกเดินต่ออาจคิดได้สองแง่ 
 
๑. ทางนั้นตันจริงหรือ?
และ ๒. มันอาจมีทางแยกก่อนถึงสุดทางตันนั้นก็เป็นได้
 
ไม่ได้และไม่เสียอะไรหากคิดที่จะลองก้าวไปเรื่อยๆ 
ไม่สำคัญว่า ทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร....ถึงสุดทางจะไม่มีที่ไปต่อ
เราก็ยังเดินกลับได้ เพื่อเปลี่ยนเส้นทาง 
แต่หากเวลาที่เสียไปนั้น .. แลกได้มาซึ่งประสบการณ์ระหว่างทาง 
ที่อาจหาไม่ได้ในทางเรียบทั่วไป และบางทีอาจสวยงามและมองเห็นประโยชน์มากกว่า 
แค่นั้นก็ถือว่าคุ้มค่าที่จะลองดู ไม่ใช่หรือ?
 
ได้อย่าง-เสียอย่าง 
แต่ถ้าเสียบางอย่าง แล้วได้กลับคืนสู่ตัวเองมากพอ
ก็น่าลองสัมผัส..................
 
------------------------------------------
 

Comment

Comment:

Tweet